Over Microbieren

Microbieren is in 2014 opgericht uit enthousiasme voor het Nederlandse speciaalbier. Het aantal Nederlandse micro-brouwerijen neemt elke maand verder toe (eind 2020 al ruim 500!) en ze produceren vaak de meest onverwachte bieren omdat ze volop experimenteren. Dat leidt tot veel spannende, kwalitatief uitstekende bieren en een grote diversiteit. Maar hoe weet je nu welke bieren je eigenlijk moet hebben in het almaar uitdijende aanbod?

Natuurlijk, iedereen weet wel ongeveer wat hij of zij lekker vindt. Microbieren heeft als doel de horizon van jou als bierliefhebber te verruimen; welke onbekende smaken en stijlen kun je leren waarderen buiten de favoriete bieren die je al kent? Want als je bepaalde biersoorten niet kent, kun je ze ook niet waarderen. Wat de een overheerlijk vindt, kan de ander misschien totaal niet waarderen; over smaak valt nu eenmaal niet te twisten. Microbieren wil jou daarom ook helemaal niet voorschrijven wat jij lekker moet vinden. Wel kunnen we je met de nodige vaktechnische kennis binnenleiden in die uitgebreide en voor jou nog onbekende bierwereld. Laat je verrassen, sta ervoor open en vergroot je eigen smaakbeleving. Microbieren helpt je hierbij graag!

Gegevens Microbieren

Microbieren is gevestigd in Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58485872. Microbieren is actief lid van ONS, het Ondernemersnetwerk Schuytgraaf.

 • Telefoon: 06 – 1238 0728
 • E-mail: info@microbieren.nl
 • IBAN: NL58 ASNB 0708 7019 06 (tav. R.A. Schrijber)
Privacyreglement

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Reglement: dit privacyreglement;

 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

Microbieren mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Microbieren de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Microbieren worden verwerkt;

 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;

 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Microbieren vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Microbieren in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Microbieren expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Microbieren gebruikt en het doel van het gebruik

Microbieren verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Microbieren, de website bezoekt of via het contactformulier contact met ons opneemt. Microbieren verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Microbieren sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

 • onze dienstverlening te kunnen leveren;

 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Microbieren verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Microbieren-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;

 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Microbieren met u heeft gesloten;

 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Microbieren verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

 • uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Microbieren worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Microbieren beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:

 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Microbieren om in te loggen in het digitale systeem.

 • de personen werkzaam voor Microbieren hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Microbieren verstrekte persoonsgegevens;

 • Microbieren heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Microbieren hanteert een termijn van drie jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Microbieren zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;

 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;

 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;

 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;

 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per e-mail naar info@microbieren.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Microbieren.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Microbieren opnemen en probeert Microbieren er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen. Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Microbieren.

Uiteraard zal Microbieren ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

 

Cookiebeleid

1. Onderwerpen

Dit Cookiebeleid bevat:

 • informatie over wat een cookie is (artikel 2);

 • een overzicht van de cookies die wij gebruiken (artikel 3);

 • informatie over wat u kunt doen als u niet instemt met het (verdere) gebruik van cookies (artikel 4);

 • meer informatie over cookies in het algemeen (artikel 5); en

 • een uitgebreide tabel met alle door ons gebruikte cookies (artikel 6).

Microbieren streeft ernaar om uw online-ervaring en interactie zo informatief en relevant mogelijk te maken. We maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken om dit te realiseren. Houd er rekening mee dat door onze Website te blijven gebruiken, u ermee instemt dat wij cookies gebruiken zoals wordt beschreven in dit Cookiebeleid. We vinden het daarom belangrijk dat u het Cookiebeleid zorgvuldig doorleest, zodat u weet van welke cookies onze Website gebruikmaakt en voor welke doeleinden we dat doen. Als u geen cookies wilt accepteren bij het gebruik van deze Website, moet u tijdens de leeftijdscontrole geen cookies accepteren of kunt u ervoor kiezen uw cookies uitschakelen (in artikel 4 staat hoe u dit kunt doen), maar dit laatste kan gevolgen hebben voor de werking van de Website.

2. Wat is een cookie?

Nadat u de leeftijdscontrole bent gepasseerd om de Website binnen te komen, maakt de Website gebruik van zogeheten ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestandjes met een kleine hoeveelheid informatie, die naar uw computer (of een ander apparaat met internet, zoals een smartphone of tablet) worden gedownload en daarop kunnen worden opgeslagen. Bij Microbieren kunnen we gebruikmaken van vergelijkbare technieken zoals pixels, webbeacons en vingerafdrukken van apparaten. Met het oog op de consistentie wordt naar al deze gecombineerde technieken verwezen met ‘cookies’.

Dit Cookiebeleid geeft informatie over de cookies die wij gebruiken en de redenen waarom dit gebeurt. In ons Privacyreglement wordt beschreven welke andere informatie we mogelijk verzamelen en op welke manier we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken.

3. Cookies op deze Website

Microbieren maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige zijn sessiecookies. Dit zijn tijdelijke cookies die alleen tijdens een browsersessie informatie over uw acties bijhouden. Sessiecookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser. Andere cookies zijn permanente cookies, die op uw apparaat aanwezig blijven gedurende een bepaalde tijd die in de cookie wordt gespecificeerd. Op deze Website worden cookies gebruikt voor de volgende doeleinden:

NOODZAKELIJKE COOKIES
Noodzakelijke cookies zijn onmisbaar voor het navigeren op de Website. Ze verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de Website voor bezoekers. Dankzij deze cookies hoeft u de leeftijdscontrole maar één keer te passeren en blijven de gegevens in uw winkelwagen bewaard zolang de bestelprocedure duurt. Deze cookies maken de Website daarnaast veiliger en ondersteunen de basisfuncties van de Website.

PRESTATIECOOKIES
Prestatiecookies geven ons op geaggregeerde wijze informatie over het gedrag van onze bezoekers en het gebruik van de Website. Wij kunnen deze cookies bijvoorbeeld gebruiken om inzicht te verkrijgen in hoe onze gebruikers van onze Website gebruikmaken. Dit betekent dat we kunnen nagaan wat er wel en niet werkt. Het biedt ons de mogelijkheid om de Website te verbeteren en te meten hoe effectief onze reclame en communicatie is.

We maken gebruik van deze cookies om een algemeen beeld te krijgen van de aantallen bezoekers en de gewoontes van deze bezoekers, zodat we de gebruikerservaring van onze Website kunnen verbeteren. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de desbetreffende instellingen van uw browser aan te passen, zoals hieronder wordt beschreven. Bovendien kunt u verhinderen dat gegevens (cookies en IP-adressen) door Google worden verzameld en gebruikt, door vanaf het volgende adres een speciale plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB#. U kunt het gebruik van Google Analytics uitschakelen door op de link  te klikken. Wanneer u op deze link klikt, wordt er een speciale ‘opt-out-cookie’ aangemaakt om te verhinderen dat uw gegevens nog langer worden gebruikt. Meer informatie over Google Analytics-cookies is te vinden in het privacybeleid en de Help-pagina’s van Google:

COMMUNICATIECOOKIES
Deze Website staat het gebruik van cookies van externe sociale netwerken toe (bijvoorbeeld van Facebook, YouTube, Twitter of Instagram). Hierdoor kunt u informatie op de Website delen via sociale netwerksites. Deze derden kunnen de cookies voor hun eigen doeleinden gebruiken. Microbieren heeft geen invloed op de wijze waarop deze sociale netwerken uw gegevens gebruiken. Voor meer informatie over de cookies die door sociale netwerken worden geplaatst, kunt u het privacybeleid en beleid inzake cookies van de betreffende sociale netwerken raadplegen.

 

4. Cookie-instellingen aanpassen

Nadat u ons toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, slaan we op uw computer of apparaat een cookie op om deze toestemming te onthouden voor de volgende keer. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. In dat geval moet u onze cookies wissen met behulp van de instellingen van uw webbrowser. Doe dit via de browserinstellingen van elke browser die u gebruikt. Houd er rekening mee dat sommige van onze services niet werken als uw browser geen cookies accepteert. U kunt de cookies van specifieke websites echter wel toestaan door deze sites in uw webbrowser aan te merken als ‘vertrouwde websites’. De Help-functie van uw webbrowser biedt meer informatie over dit onderwerp. Hier vindt u ook hulp bij het beheren van uw cookie-instellingen. Als u specifiek de Google Analytics-cookies wilt blokkeren, kunt u de speciale ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ van Google installeren.

5. Slotopmerkingen

We zullen dit Cookiebeleid regelmatig herzien en zo nodig een nieuwe versie uitbrengen. Wijzigingen van dit Cookiebeleid zullen op onze Website worden geplaatst en zullen voor zover redelijkerwijs mogelijk aan u worden gecommuniceerd. U kunt deze webpagina bezoeken om de laatste versie te raadplegen.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via info@microbieren.nl.